Sanitariya epidemiologiya stansiyalari

г. Ташкент, 1-й Нукусский проезд, дом 5.

Markaziy sanitariya epidemiologiya stansiya

ст. Хаваст, улица Фирдавсий, 1.

Xovos sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Коканд, улица Банди Эшона, дом 1

Qo'qon sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Андижан, улица Амира Темура, дом 29А.

Andijon sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Самарканд, улица Гуругли, дом 13.

Samarqand sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Каган, улица Умида, 4

Buxoro sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Карши, улица Иброхима Муминова, 17.

Qarshi sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Термез, улица Увайсий, 50.

Termez sanitariya epidemiologiya stansiya

г. Кунград, ЖД микрорайон б/н.

Qo'ng'irot sanitariya epidemiologiya stansiya